wat is micro:bit

microbit-front-lores.jpg

De micro:bit is een klein (4x5cm) micro-computertje met knopjes voor de bediening, en een 5x5 led matrix als beeldscherm, dat met 4 verschillende programmeertalen kan worden geprogrammeerd. De meest laagdrempelige taal is de Blocks Editor, waarin het programma (script) op een grafische wijze wordt ontworpen, door blokjes te slepen en aan elkaar te hangen. Hierbij kunnen geen syntax fouten gemaakt worden, maar toch wordt de manier van denken van een programmeur aangeleerd. De praktijk laat zien dat kinderen, vanaf 10 jaar snel aan de slag gaan, met een minimum aan instructie.

Verder beschikt de micro:bit over vele sensoren. Door gebruik te maken van de juiste Blocks kunnen temperatuur, licht, acceleratie (trillingen), oriëntatie en magneetvelden (kompasfunctie) gemeten worden en gebruikt worden in de zelf te maken toepassingen.

Daarnaast beschikt de micro:bit over draadloze communicatie met andere micro:bits, en met smart-phones en tablets.

Hiermee is micro:bit dus tevens een IoT (Internet of Things) platform dat ook voor gevorderde gebruikers interessant is. Voor de meer geavanceerdere toepassingen kan gebruik worden gemaakt van programmeertalen zoals Java-Script en Python.

Last-but-not-least is micro:bit zeer betaalbaar (± € 20), waarmee het gebruik door scholen laagdrempelig is en elk kind er in principe zelf één zou kunnen hebben.

Het wordt nog eens kort maar krachtig uitgelegd, in slechts 2 minuten in een filmpje:

wat is micro:bit