Lesmateriaal voor micro:bit in Nederland

Een belangrijk aandachtspunt is het lesmateriaal. Er is heel veel materiaal beschikbaar, zeker als je de Engelstalige content meetelt, maar de meeste docenten hebben behoefte aan structuur hierin. Waar moet je als beginner mee starten, wat is de volgende stap, hoe ver ga je door, etc. Om die structuur aan te brengen, hebben wij in een Docent Ontwikkel Team en een samenwerking tussen JetNet, Fontys Lerarenopleidingen, NXP, Deloitte, CodeKids en DevLab Academy een opzet gemaakt voor drie lesseries, EXPLORER, PROGRAMMER en MAKER en de daaraan gekoppelde ontwerp canvassen, en als je daarna nog verder door wilt met veel creatieve projecten dan is er het 'micro:bit 101' boek van de hand van 4PIP en microsoft-NL:

EXPLORER    explorer-kaart.png

de allereerste kennismaking, geschikt voor leerlingen die nog nooit iets met programmeren gedaan hebben

 

PROGRAMMER    programmer-kaart.png

de voortzetting uitgaande van bestaande programmeer-principes, voor de leerlingen die voor dit vak kiezen en iets meer de diepte in willen gaan

 

DOCENTENHANDLEIDING    handleiding.png

extra informatie voor de docent over de kaarten en het lesgeven (met EXPLORER en PROGRAMMER)

terug naar boven

Deze lesserie is van toepassing in het maak-onderwijs, waarbij de micro:bit en coderen als onderdeel wordt gezien van een breed palet aan hulpmiddelen die je kunt inzetten om je (maak-)doel te bereiken

Voor de docent is bij elke MAKER les ondersteunend materiaal beschikbaar.

MAKER Pratende plant.pngBij de MAKER lesserie is elk onderwerp gelinkt aan één van de 7 werelden van techniek. Dit geeft de docent de mogelijkheid om de les in een context te plaatsen en binnen deze context open opdrachten te formuleren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ontwerp-canvassen, zie hieronder. Voor meer informatie over de 7 werelden van techniek, zie:

Wie meer wil weten over het belang van de context bij maak-onderwijs, lees het artikel "Techniek gaat het maken", geschreven door Mandy Stoop, Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

MAKER   


The MAKER lesson series is also available in English:   MAKER (Eng)   

De MAKER lesserie is één van de resultaten van een Erasmus project ("How to raise an inventor") waar 4 landen aan meededen. Nederland (DevLab Academy i.s.m. Codekids.nl) heeft in dit project de micro:bit MAKER lesserie ontwikeld, andere landen hebben andere lesmodules ontwikkeld (lees: geen micro:bit). Alle modules zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Klik op de link om ook de andere lesmodules te bekijken.

terug naar boven

ontwerp-canvas.pngIn de MAKER lijn wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Canvas om leerlingen aan te sporen ook zelf projecten te bedenken en maken, hetzij individueel of in groepjes. Het Canvas, ontwikkeld door Pauline Maas 4PIP, en Peter Heldens microsoft-NL, is een hulpmiddel om structuur te geven aan deze creatieve lessen. Ze zijn er op 3 niveau's en zowel in het Nederlands als in het Engels.

3 ontwerp canvassen    3 design canvasses (English)   

terug naar boven

microbit101.pngOok ontwikkeld door Pauline Maas 4PIP, en Peter Heldens microsoft-NL is het (online) boek micro:bit 101. Hierin staan 101 zeer inspirerende maak-opdrachten met micro:bit. Je kunt in deze projecten al je creativiteit kwijt om er iets moois van te maken.

micro:bit 101   

terug naar boven