terug naar het overzicht   

Technische kennisbank

blokmenu invoer.png

Meer technische kennis over enkele blokken uit het menu INVOER.

blok invoer wanneer knop wordt ingedrukt.png

De code wordt gestart na het indrukken van knop A. De code begint uitgevoerd te worden na het loslaten van de knop. De knop moet hiervoor ingedrukt worden:

  • langer dan 55ms
  • korter dan 985ms

Dit geldt ook voor knop B en de knoppen A en B samen.


Knop A kan ook elektrisch worden aangestuurd. Zie hiervoor de uitleg bij "wanneer pin wordt aangeraakt".

terug naar boven

blok invoer wanneer pin wordt aangeraakt.png

De code wordt gestart na het verbinden van de aangegeven pin met GND. Zelfs het tegelijkertijd met je (vochtige = goed geleidende) vingers aanraken van de pin en GND is voldoende. Ook reageert het blok als je in de rusttoestand een hoge spanning (tussen de 2 en 3 V) op de pin aanbiedt, en dan een kort moment een lage spanning (tussen de 0 en 1V), we noemen dit een negatieve puls. De code begint uitgevoerd te worden na het loslaten van de verbinding ofwel nadat de spanning weer hoog (2-3V) geworden is. De verbinding of negatieve puls moet er zijn geweest:

  • langer dan 55ms
  • korter dan 985ms

De 55ms worden nuttig gebruikt door de micro:bit. Een contact/verbinding met GND is namelijk nooit ideaal.

denderend contact.png

Vaak is er sprake van een 'slordig' contact dat op het niveau van micro-seconden een aantal keren gemaakt en verbroken wordt. Zie de figuur.

We noemen dit het denderen van een contact of verbinding.

Gedurende de 55ms wordt een aantal keer gemeten of het contact daadwerkelijk gemaakt is, en of het contact 'uitgedenderd is. Pas daarna wordt definitief besloten of er wel of niet contact/verbinding is geweest.


Pin 5 aansturen heeft hetzelfde effect als het indrukken van Knop A, zo ook met pin 11 en knop B.

Feitelijk zijn blok invoer wanneer pin wordt aangeraakt.png en blok invoer wanneer knop wordt ingedrukt.png hetzelfde,
als bij knop "A" en bij pin "5" wordt ingevuld,
en als bij knop "B" en bij pin "11" wordt ingevuld.

Zo kun je dus een stuk code, dat geprogrammeerd is in het blok "wanneer knop wordt ingedrukt" ook uitvoeren door aanraking of een puls op de juiste pin. Voor een overzicht waar je die pinnen kunt vinden, zie 'pinnen op de edge connector' in de kennisbank pinnen.

terug naar boven

microbit lichtsensors.png

blok invoer lichtniveau.png

Je kunt de micro:bit gebruiken om licht te meten. Deze licht-sensoren die micro:bit hiervoor gebruikt zijn 9 van de 25 leds van de 5x5 led-matrix, zie de figuur. Het maakt niet uit of de ledmatrix op dat moment wordt gebruikt voor het afbeelden van een getal of tekst; de matrix gaat even uit, het licht wordt gemeten en de matrix gaat weer aan. Dit gaat allemaal zo snel dat je het niet ziet.

Alle waarden van de 9 leds worden bij elkaar opgeteld tot het waarde van het blokje 'lichtniveau'.


Als je 1 of maximaal 8 leds uit de figuur afschermt voor het licht kan de micro:bit nog steeds licht meten, maar de meting wordt naar verhouding minder gevoelig voor licht.


Meer gedetailleerde informatie over de led matrix is (alleen in het Engels) te vinden bij Lancaster University

terug naar boven

blok invoer is gesture.png

Dit blok geeft 'waar' (true) terug als de gekozen beweging wordt gedetecteerd door de micro:bit, zo niet dan geeft dit blok een 'onwaar' (false) waarde terug.

fout.png

Let op: in de simulator van makecode.microbit.org werkt dit blok zoals je zou verwachten. Eenmaal gedownload op een echte micro:bit werkt het blok niet meer. Deze fout is gemeld en wordt hopelijk snel opgelost.

terug naar boven