Computational thinking

In de definitie van de 21e eeuwse vaardigheden speel digitale geletterdheid een belangrijke rol. Eén van de vaardigheden betreft "computational thinking". In de samenwerkingsverbanden proberen we dit begrip onder de aandacht te brengen van het onderwijs, docenten, leerkrachten en scholen, omdat het van groot belang is bij het opvullen van het gat dat op de arbeidsmarkt bestaat met betrekking tot technische beroepen. De vaardigheid is als volgt gedefinieerd:

Computational Thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen."

Door te leren programmeren met een micro:bit, ben je bezig met het aanleren van deze vaardigheden. The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt die worden weergegeven in de volgende:

tabel      

Waarom leren programmeren

Ben je een ouder, leerkracht, docent of je hebt een scherp oog voor de toekomst van het onderwijs, dan zul je veel statistieken hebben gezien over de toekomst van banen die betrekking hebben op bèta/technische vaardigheden en vaardigheden van de toekomst. Eén in het bijzonder, afkomstig van Dell Technologies en het Institute for the Future (IFTF), is dat 85% van de banen die in 2030 zullen bestaan, nog niet zijn uitgevonden. Dit is een gevolg van de snelheid waarmee nieuwe technologieën tot stand komen. 

Deze ontwikkelingen gebruiken wereldwijde (programmeer-)talen waarvan in de afgelopen 5 jaar overal ter wereld is erkend dat kinderen die moeten beheersen om zich voor te bereiden op de werkgelegenheidskansen van de toekomst.

Kijk om te leren programmeren ook eens naar onze cursus programmeren   

Programmeerles wordt op veel plekken al gegeven aan kinderen vanaf 5 jaar. Naast de voorbereiding op de toekomstige arbeidsmarkt biedt het kunnen programmeren veel extra vaardigheden en voordelen voor kinderen, waardoor ze zich ook sociaal en buiten een computergerelateerde omgeving kunnen ontwikkelen.

Graag belichten we enkele van die vaardigheden:

Decompositie
Het oplossen van complexe problemen is niet iets waar alleen een softwareontwikkelaar of programmeur mee te maken heeft. Het is een onvermijdelijkheid in het leven. De manier waarop we denken om een groot probleem op te splitsen in kleinere, oplosbare problemen wordt decompositie genoemd en is een essentieel onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling. Leren programmeren draagt hieraan bij omdat het stap voor stap werkt aan het bouwen van een oplossing voor het bereiken van een einddoel. Dit stimuleert een kind om een probleem logisch te zien en te werken aan een doelgerichte oplossing in plaats van een ongeorganiseerde aanpak.

Creativiteit
De kracht van het spel en de stimulatie van creativiteit heeft enorme effecten op het ontwikkelingsproces van de hersenstructuur van het kind, waardoor kinderen uiteindelijk voordeel hebben in het leven met betrekking tot sociaal gedrag, concentratie en doelgerichtheid, ondanks de potentiële afleiding. Het programmeerproces stimuleert een creatieve geest, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor zelfexpressie; het bouwen, ontwerpen of ontwikkelen van eigen ideeën tot een werkend resultaat.

Communicatie
Aangezien een programmeertaal geen menselijke taal is, is het misschien niet helemaal duidelijk hoe het aanleren ervan een positieve invloed kan hebben op de communicatievaardigheden van een kind. Toch helpen de vaardigheden bij het leren programmeren bij het proces van logisch denken en de organisatie van het gedachtengoed van een gebruiker. Dit heeft uiteindelijk een positieve invloed op de manier waarop we met elkaar communiceren, waarbij we onze gedachten decomponeren in logische stappen, wat de kwaliteit van de onderlinge communicatie sterk vergroot bij kinderen.

Inzicht in hun persoonlijke manier van leren
1+1=2, slechts één antwoord is mogelijk op deze vraag. Echter, er zijn soms vele manieren om een antwoord te vinden of een probleem op te lossen, waarbij elk een persoonlijke voorkeur heeft voor wat het beste werkt. De programeerkunst biedt een logische manier van denken die een gebruiker in staat stelt om zijn of haar einddoel te bereiken. Sommigen experimenteren, anderen volgen een logica, of gebruiken een creatieve proces een antwoord te vinden op een vraag of uitdaging. Alle genoemde aanpakken kunnen leiden tot een juiste oplossing.

Vakoverschrijdende voordelen
Met name de ervaringen bij wetenschap en bèta/techniek hebben het inzicht gegeven dat het kunnen programmeren ook veel andere vakken ten goede kan komen. De voordelen van het kunnen programmeren richten zich met name op het proces van logisch en creatief denken, zoals eerder besproken. Hierdoor kan een kind gemakkelijker problemen oplossen, ook als die niet computergerelateerd zijn. Dezelfde of vergelijkbare denkstrategieën zijn toepasbaar op vele vakgebieden.