Computational thinking

In de definitie van de 21e eeuwse vaardigheden speel digitale geletterdheid een belangrijke rol. Eén van de vaardigheden betreft "computational thinking". In de samenwerkingsverbanden proberen we dit begrip onder de aandacht te brengen van het onderwijs, docenten, leerkrachten en scholen, omdat het van groot belang is bij het opvullen van het gat dat op de arbeidsmarkt bestaat met betrekking tot technische beroepen. De vaardigheid is als volgt gedefinieerd:

Computational Thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen."

Door te leren programmeren met een micro:bit, ben je bezig met het aanleren van deze vaardigheden. The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt die worden weergegeven in de volgende:

tabel